Civilizačné choroby

Civilizačné choroby, známe aj ako choroby z blahobytu sú skupinou ochorení, ktoré sa častejšie vyskytujú vo vyspelých krajinách a sú spojené s moderným životným štýlom.

Moderné civilizačné choroby môžu vzniknúť len preto, že nám príroda dala do vienka vylučovacie orgány, ktoré nie sú schopné vylučovať ľubovoľne veľké množstvo prijímaných kyselín a jedov a nie je to možné ani s pomocou minerálnych látok v tele tvoriacich neutrálne soli. Nášmu telu nezostáva žiadne iné východisko, než je usadzovanie nevylúčených škodlivých látok.

Medzi civilizačné choroby patria:

  • Alergia
  • Cukrovka (diabetes mellitus 2. typu)
  • Srdce a cievne ochorenia (ako je vysoký krvný tlak, ateroskleróza, infarkt myokardu)
  • Obezita
  • Psychické problémy (depresia, únavový syndróm, syndróm vyhorenia)
  • Nádorové ochorenia (rakovina)
  • Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia)
  • Reumatické ochorenia
  • AIDS po infikácii vírusom HIV
  • Demencia, vrátane Alzheimerovej choroby

Prevencia civilizačných chorôb zahŕňa zdravý životný štýl, ako je vyvážená strava, pravidelný pohyb, dostatočný spánok, obmedzenie stresu a vyhýbanie sa škodlivým návykom ako je fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu.