Biopotraviny

Biopotraviny sú produkty, ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva. Sú vyrábané za podmienok, ktoré rešpektujú prírodné ekosystémy a minimalizujú používanie umelých hnojív, pesticídov a geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Biopotraviny sú definované ako potraviny vyrobené z produktov ekologického poľnohospodárstva, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky na akosť a zdravotnú nezávadnosť.