Wellness

Aktívny proces zameraný na dosiahnutie celkového zdravia a pohody, zahŕňajúci fyzické, mentálne a sociálne aspekty.