Relaxácia

Stav uvoľnenia, pokoja a odpočinku, často dosiahnutý pomocou rôznych relaxačných techník.