pH hodnota

Potentia hydrogéniu, sila vodíka. pH tiež vodíkový exponent je číslo, ktorým v chémii vyjadrujeme, či vodný roztok reaguje kyslo alebo naopak alkalicky (zásadito).