Krása

Estetický dojem spojený s harmóniou, symetriou a zdravím fyzického vzhľadu.