Hormóny

Hormóny sú chemické látky, ktoré fungujú ako poslovia v tele mnohobunkových organizmov, vrátane ľudí. Sú produkované špecializovanými bunkami alebo žľazami a uvoľňujú sa do krvného obehu alebo iných telových tekutín. Hormóny majú za úlohu prenášať informácie medzi rôznymi časťami tela a ovplyvňovať funkciu buniek v iných častiach tela.

Hormóny môžu:

  • Regulovať rast a vývoj
  • Ovplyvňovať správanie
  • Regulovať metabolizmus a energetickú rovnováhu
  • Riadiť reprodukčné cykly a sexuálne funkcie
  • Upravovať telesné funkcie v reakcii na stres alebo zmeny v okolitom prostredí

Vďaka svojej schopnosti cielene pôsobiť na určité tkanivá a orgány môžu hormóny vyvolávať špecifické reakcie aj v malých množstvách. Príkladom hormónu je inzulín, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi, alebo adrenalín, ktorý zvyšuje srdcovú frekvenciu a zlepšuje prietok krvi počas stresových situácií.

Hormóny sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu a ich nerovnováha môže viesť k rôznym zdravotným problémom. Preto je dôležité, aby boli hormonálne hladiny v tele udržiavané v rovnováhe.