DNA

DNA, čiže deoxyribonukleová kyselina, je biologická makromolekula, ktorá slúži ako nositeľka genetickej informácie vo všetkých živých organizmoch s výnimkou niektorých vírusov, kde sa uplatňuje RNA. DNA obsahuje inštrukcie potrebné na vývoj a fungovanie všetkých živých organizmov a je základom pre genetickú dedičnosť.